Všeobecné podmienky

Podmienky a pravidlá

Podanie objednávky na webovej stránke Matterhorn znamená, že kupujúci súhlasí s týmito podmienkami spolupráce.

Spoločnosť Matterhorn je veľkoobchodník (ďalej len : Veľkoobchodník) a predáva výrobky len podnikateľským subjektom a samostatným predajcom. Objednávateľ (ďalej len : Kupujúci) vyhlasuje, že túto činnosť vykonáva v mene a na účet podnikateľského subjektu. Na predaj na webovej stránke Matterhorn Wholesale sa nevzťahujú predpisy spotrebiteľského práva. Vlastníkom veľkoobchodu Matterhorn je spoločnosť Matterhorn Moda Sp z o.o. so sídlom v Mysłowiciach, Katowicka 51, Poľsko. Daňové identifikačné číslo (DIČ): 8961552779, DPH EU: PL 8961552779 REGON: 364871017.

Zadanie objednávky 

 1. Kupujúci môže zadať objednávku manuálne na webovej stránke Matterhorn alebo automaticky prostredníctvom API. 
 2. Veľkoobchodník nevyžaduje žiadne minimálne množstvo objednávky.
 3. Pri zadávaní objednávky je Kupujúci povinný uviesť fakturačné a prepravné údaje (vrátane názvu spoločnosti a správneho čísla DPH EÚ v prípade subjektov so sídlom v Európskej únii). Ak sa dodacia a fakturačná adresa líšia, je potrebné to uviesť v poli „dodatočné informácie“. Faktúra bude vystavená na základe údajov poskytnutých kupujúcim.
 4. Veľkoobchod nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zlyhania systému alebo za chyby spôsobené v priebehu komunikácie medzi Kupujúcim a jeho servermi. Veľkoobchod nezodpovedá za nesprávne údaje poskytnuté Kupujúcim pri zadávaní objednávky. Najmä náklady na dopravu, sadzbu DPH alebo cenu tovaru nemožno považovať za konečné a môžu byť opravené.
 5. Kupujúci je povinný poskytnúť Veľkoobchodu správnu e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu počas procesu objednávky. Neúspešné doručenie objednávky bez týchto údajov nie je možné kompenzovať.
 6. Veľkoobchod si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky alebo jej časti. Ak objednaný výrobok nie je v čase dokončovania objednávky k dispozícii, Veľkoobchod poskytuje Kupujúcemu dostupné výrobky spomedzi objednaných výrobkov a peňažná čiastka nedostupného výrobku, ktorá už bola zaplatená, sa prevedie vo forme preplatku na platobný účet Kupujúceho. Preplatok môže kupujúci použiť na ďalšiu objednávku. Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho bude preplatok Kupujúcemu vrátený spôsobom dohodnutým medzi Veľkoobchodom a Kupujúcim. Štandardne sa vrátenie preplatku vykoná rovnakým spôsobom ako pôvodná platba.
 7. Kupujúci je povinný sledovať svoju objednávku v zákazníckom panely na webovej stránke Veľkoobchodu. Všetky informácie týkajúce sa nedostatkov výrobkov sa zobrazia v tomto zákazníckom paneli. 
 8. Tovar sa objednáva po stlačení tlačidla „OBJEDNAŤ“ na webovej stránke Veľkoobchodu a predchádzajúcom odoslaní všetkých potrebných údajov.
 9. Odoslaním objednávky dáva Kupujúci Veľkoobchodu zároveň súhlas na uchovávanie osobných údajov Kupujúceho v databáze Veľkoobchodu. Údaje budú použité len na vybavenie objednávky a na marketingové účely. 

  Produkty a obsah webowej stránky 

 10. Sortiment ponúkaný veľkoobchodom je úplne nový. Pochádza z legálnych zdrojov a je bez závad.
 11. Veľkoobchod vynaloží maximálne úsilie na to, aby boli popisy a fotografie výrobkov v našom obchode skontrolované, avšak nezodpovedáme za zmeny vykonané výrobcami a chyby v popise. Prípadné zmeny cien sú spôsobené zmenami cien výrobcov.
 12. Veľkoobchod poskytuje kupujúcemu prístup k integračným súborom: XML, CSV a Excel. Tieto súbory obsahujú tieto informácie: identifikačné čísla výrobkov, dostupnosť na sklade, popis v 11 jazykoch (poľština, angličtina, francúzština, nemčina, holandčina, rumunčina, taliančina, maďarčina, ruština, čeština a slovenčina), odkaz na fotografie, ceny (bez DPH).
 13. Veľkoobchod poskytuje kupujúcemu prístup k dokumentácii API. 
 14. Veľkoobchodník nezodpovedá za technickú pomoc. 

  Čas spracovania a dodania

 15. Štandardný čas spracovania je 1-5 pracovných dní. Čas potrebný na vybavenie objednávky daného výrobku je uvedený v nákupnom košíku a v súbore XML dostupnom na webovej stránke. Dodanie trvá ďalších niekoľko dní. Čas prijatia = čas spracovania + čas doručenia. Z dôvodov, ktoré veľkoobchodník nemôže ovplyvniť, ako napríklad neplatná adresa, colné konanie alebo iné príčiny, môže čas dodania trvať dlhšie.
 16. Veľkoobchodník začne spracovávať každú objednávku po prijatí platby. V prípade platby bankovým prevodom môže Kupujúci zaslať Veľkoobchodníkov potvrdenie o platbe, aby sa urýchlilo spracovanie objednávky.
 17. Výrobky sú rezervované po pripísaní platby na účet Veľkoobchodníka.
 18. Po pripísaní platby na účet Veľkoobchodu neumožňuje Veľkoobchod zrušiť objednávku alebo vykonať v nej akékoľvek zmeny.
 19. Veľkoobchodník ponúka tieto spôsoby dopravy: GLS, Fedex Economy, Fedex Priority a Global Express, čo je Holandská pošta. Výber spôsobov doručenia sa líši v závislosti od krajiny. 
 20. Na prepravných štítkoch sú uvedené údaje o Veľkoobchodníkovi (názov spoločnosti, dodacia adresa a telefónne číslo). 
 21. Pred prevzatím zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nebol počas prepravy poškodený. Kupujúci by mal venovať pozornosť najmä stavu pások alebo plomb pripevnených na zásielke. Ak je balík poškodený alebo sú porušené plomby (pásky), Kupujúci by nemal zásielku prevziať a v prítomnosti dopravcu spísať zápis o poškodení a čo najskôr kontaktovať Veľkoobchodníka za účelom objasnenia veci. Kontrola zásielky pri doručení je nevyhnutnou podmienkou na zohľadnením prípadných nárokov Kupujúceho z dôvodu poškodenia alebo vykradnutia zásielky počas prepravy. Záruka na výrobok sa nevzťahuje na mechanické poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
 22. Kupujúci z krajín mimo EÚ sú povinní zaplatiť clo a poplatok za colné konanie v krajine určenia, tzv. dovozný colný poplatok. Ak ich Kupujúci odmietne zaplatiť v krajine určenia, mal by si byť vedomý skutočnosti, že Veľkoobchod za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak sa takáto objednávka vráti, Veľkoobchod náklady, ktoré vznikli Kupujúcemu, neprepláca. Pre ďalšie informácie by sa mal Kupujúci obrátiť na svoj miestny colný úrad. 

  Platobné podmienky a ceny

 23. Všetky ceny uvedené na webovej stránke Matterhorn Wholesale sú veľkoobchodné ceny netto (nezahŕňajú DPH).
 24. Vystavená faktúra s DPH je priložená k zásielke alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke veľkoobchodu. 
 25. Veľkoobchod vystavuje hromadné faktúry. Na každú objednávku sa vystavuje samostatná faktúra.
 26. Veľkoobchodník prijíma platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby PayPal. 

  Pravidlá vrátenia výrobku

 1. Veľkoobchodník neprijíma vrátenie tovaru. Nákupy vo veľkoobchode Matterhorn nie sú spotrebiteľským predajom a nevzťahujú sa na spotrebiteľov. Nákup môžu uskutočniť len podnikateľské subjekty alebo samostatní predajcovia akéhokoľvek druhu. Preto nie je možné objednávky vrátiť. 
 2. Výmena sa vzťahuje len na poškodené výrobky. Kupujúci je povinný písomne kontaktovať veľkoobchod do 48 hodín od prijatia zásielky. Kupujúci je povinný vrátiť takýto výrobok Veľkoobchodu a Veľkoobchod musí takéto vrátenie prijať do 7 pracovných dní odo dňa informovania Veľkoobchodu o takomto probléme. Všetky vrátenia je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:

 

MATTERHORN MODA SP Z O.O.

51 KATOWICKA

41-400 MYSLOWICE, POĽSKO

 

 1. Kupujúci je povinný do 48 hodín od prijatia zásielky podrobne opísať chybný výrobok a priložiť fotografie zobrazujúce poškodenie. 
 2. Všetky náklady na vrátenie tovaru a colné poplatky znáša kupujúci, pokiaľ nie je uvedené inak.
 3. Veľkoobchod neprijíma reklamácie, vrátenie tovaru ani žiadosti o výmenu tovaru od zákazníkov, ktorí sú zákazníkmi Kupujúceho.
 4. Veľkoobchod nie je povinný vrátiť Kupujúcemu peniaze v nasledujúcich prípadoch:
 • pri vrátení chýba podrobný popis poškodenia
 • chýba alebo je poškodený pôvodný obal (krabica od topánok, prachotesné vrecko)
 • chýba číslo objednávky
 • vrátenie je neoprávnené
 • uplynula lehota na vrátenie tovaru
 1. Vrátenie peňazí sa uskutoční formou dobropisu na účet kupujúceho, a to najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia výrobku veľkoobchodom. Tento kredit sa potom automaticky odpočíta pri zadaní novej objednávky. Ak Kupujúci nechce peniaze použiť na ďalšiu objednávku, je Veľkoobchod povinný vrátiť peniaze rovnakým spôsobom platby, akým bola vykonaná pôvodná platba.

Kupujúci je povinný dôkladne si prečítať informácie o podmienkach spolupráce, ktoré boli umiestnené na webovej stránke Matterhorn.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte na adrese: info@matterhorn-wholesale.com